အားကစား သတင္းတိုမ်ား

Time:2017-04-14 10:45     PV:0

အားကစား သတင္းတိုမ်ား

  4လာမည့္ရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္ လဲြေခ်ာ္ႏုိင္ေျခရိွေန၍ ပရိသတ္ မ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အာဆင္နယ္နည္းျပ အာစင္၀င္းဂါး (၆၇)ႏွစ္က ၎၏ အသက္အရြယ္မ်ိဳးတြင္ တာ၀န္မွ အနားယူျခင္းသည္ ေသဆံုးသြားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္မည္ဟု ေျပာၾကားကာ လာမည့္ရာသီ၌ ဆက္လက္တာ၀န္ယူလိုသည္ဟု အခုိင္အမာေျပာ သည္။

  4ဘန္ေလကို ၂-၀ ဂိုးျဖင့္ ႏုိင္ေသာပဲြတြင္ ေျခခ်င္း၀တ္ဒဏ္ရာရရိွ ခဲ့ေသာ စပါးကြင္းလယ္လူ ဟယ္ရီ၀င့္ခ္အား ေဆး႐ုံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ထပ္ကြင္းလယ္လူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ၀မ္ယာမာသည္လည္း ေက်ာကုန္းဒဏ္ရာေၾကာင့္ အနားယူရမည္ျဖစ္သည္။

  4စတုတ္စီးတီးကို ၂-၀ ဂိုးျဖင့္ ႏုိင္ေသာပဲြတြင္ ေဗြေဆာ္ဦးဂုိးသြင္းၿပီး ေျခစြမ္းျပခဲ့ေသာ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားလက္ေရြးစင္ အမ္ဒီဒီကို လက္စတာ နည္းျပ ရိွတ္စပီးယားက ခ်ီးက်ဴးၿပီး ၎သည္ ငယ္ရြယ္ေသာ ကစား သမားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဖိအားမ်ားမ်ား မေပးလိုဟု ေျပာသည္။

  4ကင္ညာအမ်ိဳးသမီး အေျပးခ်န္ပီယံ ဂ်ိဳင္စီလင္းဂ်ပ္ကုိ႔စ္ဂီ (၂၃) ႏွစ္သည္ ပါရာေဂြး မာရသြန္ထက္၀က္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၁ နာရီ ၄ မိနစ္ ၅၂ စကၠန္႔ျဖင့္ ဗုိလ္စဲြကာ ကမၻာ့စံခိ်န္သစ္ တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

  4အေမရိကန္ေမဂ်ာလိဂ္တြင္ ခီ်ကာဂိုဖိုင္းယားအသင္းအတြက္ ပဲြဦးထြက္ကစားခဲ့ေသာ မန္ယူကြင္းလယ္လူေဟာင္း ရွ၀ိန္းစတိုင္ဂါ သည္ ပဲြအစ ၁၇ မိနစ္မွာပင္ ဂိုးသြင္းယူႏုိင္ၿပီး မြန္ထရီရယ္အင္းပက္ႏွင့္ ႏွစ္ဂုိးစီသေရက်ခဲ့သည္။

  4ခ်ယ္လ္ဆီးနည္းျပေဟာင္း ဟစ္ဒင့္က လက္စတာသည္ နည္းျပရာနီေရရီကို ထုတ္ပယ္လုိက္ၿပီးေနာက္ မိမိကို ခန္႔အပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္ လည္း လက္မခံဘဲရိွတ္စပီးယားအား ခန္႔အပ္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

  


Copyright © 2015-2016 CQNEWS Corporation, All Rights Reserved.
wuf[kef;nD!Gwfa&;owif;pm
trSwf(133) xGrfMu,fvrf; refpDNrdKY? ,leefjynfe,f w½kwfEdkifiH
zkef;eHygwf/ / +86-0692-2111017 pmwdkufeHygwf/ / 678400 tD;ar;vf/ / yndhtjb@vip.sina.com